Ingeniør og rådgivningsbedrifter / CRM

Webofficeone for ingeniører og rådgivere gir et kraftig verktøy for å styre prosjekter. Avtaler, dokumenter, epostdialog, timeføringer, budsjett, fakturaer og planer blir oversiktlig samlet på prosjektkortet for å gi deg oversikt i gjennomføringen. Timer kan føres med mobil eller pad og bidrar til at en er ajour til enhver tid. Du kan arbeide direkte i et grafisk grensesnitt(Gantt chart) som til enhver tid gir full oversikt over status for alle aktiviteter i prosjektet.

Økt produktivitet

Ingeniører og konsulenter opplever høyere produktivitet på grunn av brukervennlighet, bedre struktur og automatiserte oppgaver.

Bedre oversikt

Med et hel-integrert system som Webofficeone får både konsulenter og ledelse bedre oversikt og kontroll!

Ferdig integrert

Ingen kostnader med eksterne integrasjoner – her ligger ferdige integrasjoner mot økonomisystem, annonsepublisering, oppslag på kunder, etc.

Alltid tilgjengelig

Webofficeone har du alltid tilgjengelig på PC/Mac, pad eller telefon

Hva består Webofficeone for Ingeniør og konsulent av?

Pakken inneholder det meste av IT-verktøy bedriften trenger. Det du selv må sørge for er et tekstbehandlingsverktøy og et system eller tjeneste for bokføring/regnskap.
 • Kraftig grafisk grensesnitt for å arbeide med personalplaner, prosjektplaner, betingelser, etc. SE BILDE.
 • Full oversikt på korrespondanse, planer, budsjetter, fakturaer, etc på prosjektkort.
 • Konsulenter fører/korrigerer selv timer, påfører tillegg, etc.
 • Integrert med alle mest brukte lønnssystemer – overføring med et par klikk.
 • Overføring til faktura med ett klikk.
CRM er der alle tråder samles. Her har en oversikt over alt

 • Full oversikt over alle kunder, leverandører, kontaktpersoner, kandidater, fakturaer og prosjekter.
 • Svært enkel arkivering av epost inn til CRM – om ønskelig automatisk
 • Ubegrenset mulighet for kategorisering/attributtering
 • Masseutsending til dynamiske eller statiske utvalg
 • Avansert påmeldingsmodul
Epost – Tiden der alle medarbeidere sitter med hver sin innboks full av viktig informasjon er forbi. Webofficeone har en helintegrert epostmodul. Det innebærer at du kan legge epost der den hører hjemme, knyttet til det den omhandler, f.eks et prosjekt eller oppdrag.

 • Arkiver epost med ett klikk til kontaktpersoner, kandidater, salgsprospekter, bedrifter, prosjekter og oppdrag
 • Epost blir effektivt delt til alle medarbeidere med tilgang.
 • Ubegrenset mulighet for kategorisering/attributtering
Kalender – en integrert del av systemet. Hvis du tror kalender bare er kalender må du se på denne. Som en integrert del av Webofficeone får du her full oversikt over egne og kollegers hendelser og planer. Hendelser er også linket opp til det de omhandler(epost, oppdrag, prosjekt, salg, etc)

 • Del hendelser med kolleger og kunder
 • Påminnelser til deg selv, kolleger eller kunder på SMS
 • Gjør føring av fakturerbare timer direkte i kalenderen.
Faktura – har alt du har bruk for og litt til. Faktura som en integrert del av systemet er spesielt verdifult om du benytter salgsmodul, oppdragsmodul eller annet som gir grunnlag for fakturering. Da opplever du at fakturaen ligger klar med ett klikk etter at oppgaven er utført. Fakturahistorikk ligger automatisk på kundekort, prosjektkort og i oppdragsmodul.

 • Integrert med salg, timeregistrering, oppdrag, prosjekt, rekruttering.
 • Repeterende faktura(abonnement)
 • OCR/KID
 • Automatisk oppdatering av innbetaling (OCR/KID)
 • Dashboard – med grafer, mange rapporter
 • Purring, SMS påminnelser
 • Integrert med alle kjente økonomisystemer.

Dokumentarkiv – Gir deg tilgang til alle dokumenter, avtaler og andre viktige dokumenter knyttet til det de omhandler; kunde, kontakt, leverandør, prosjekt, salg eller oppdrag.

 • Ubegrenset antall dokumenter
 • Direkte redigering  (ikke – last ned, rediger, last opp)
 • Tilgangsrettigheter for brukere og grupper

Hvorfor velge Webofficeone

   • Først og fremst fordi det er en svært god løsning som vil gjøre deg og dine kolleger mer produktive, men også fordi:
   • Du slipper flytte data fra det ene programmet til det andre – Fullt integrert løsning med «alt på et bord».
   • Du slipper drift av servere, tenke på backup, etc – Webofficeone er en sky-tjeneste (SaaS) og blir driftet for deg.
   • Løsningen har «alt» – du får færre leverandører å forholde deg til.
   • Og, ikke minst fordi løsningen er rimelig og har en helt forutsigbar kostnad.

Hva sier kundene

Vi benytter Webofficeone til prosjekt- og oppdrags- styring, epost,arkivering og fakturering. Det unike med WO1 er koblingen mellom alle modulene som gir oss god oversikt og sporbarhet i all informasjonen. Webofficeone har gjort det mulig for oss å ha full oversikt i en fase med rask vekst.
Geir Solheim, Grunnteknikk AS
Share

Dangerous Goods Management AS

, , ,

Dangerous Goods Management AS driver kursvirksomhet, produktsalg og rådgivning knyttet til transport og håndtering av farlig gods.

Nordisk Emballasje Testing AS

,

 NET har i dag Europas mest moderne og effektive laboratorium for testing av farlig gods emballasje. Laboratoriet er akkreditert etter ISO17025 og har delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Luftfartstilsynet og Sjøfarts- direktoratet. 

Grunnteknikk AS

,

 Tilbyr geoteknisk rådgivning og prosjektering samt grunnundersøkelser. Selskapet ble etablert av to gründere i 2011 og har siden vokst til 12 medarbeidere og omsetning på kr. 27 mill. i 2014.