Løsning laget spesielt for formidling av tolker. Typisk for tolkeformidling er at oppdragene er av kort varighet, det er mange av dem, og ofte skal de utføres på kort varsel. Dette stiller helt spesielle krav til IT-systemet. Med Webofficeone bransjeløsning for tolkeformidling er det raskt å registrere et nytt oppdrag, forespørre tolker med relevant språk/kompetanse, velge ut, og administrere oppdragene. Tolkene registrerer selv medgått tid, kostnader etc. Faktura lages med ett klikk og lønnsdata eksporteres til ditt lønnssystem. Systemet kan selvfølgelig også benyttes av andre bransjer med lignende krav til rask formidling/ad hoc oppdrag, f.eks. formidlere av avløsere i landbruket.

Økt produktivitet

Konsulenter innen tolkeformidling opplever høyere produktivitet på grunn av brukervennlighet, bedre struktur og automatiserte oppgaver.

Bedre oversikt

Med et hel-integrert system som Webofficeone får både konsulenter og ledelse bedre oversikt og kontroll!

Ferdig integrert

Ingen kostnader med eksterne integrasjoner – her ligger ferdige integrasjoner mot økonomisystem, annonsepublisering, oppslag på kunder, etc.

Alltid tilgjengelig

Webofficeone har du alltid tilgjengelig på PC/Mac, pad eller telefon

Hva består Webofficeone Tolkeformidling av?

Pakken inneholder alt av IT-verktøy en Tolkeformidler trenger. Det du selv må sørge for er et system eller tjeneste for bokføring/regnskap.
Formidling søk/utvelgelse/tildeling

 • Overlegent grafisk grensesnitt for å arbeide med og ha oversikt over oppdrag, betingelser, etc. SE BILDE.
 • Enkelt å søke og forespørre tolker – tildel oppdrag til tolk og informer oppdragsgiver med ett klikk.
 • Vikarer (kan) fører/korrigerer selv timer, påfører tillegg, etc.
 • Godkjenning av førte timer fra oppdragsgiver.
 • Fakturere oppdragsgiver med et klikk når oppdragene er ferdig.
 • Se prosessen HER
Når du trenger å rekruttere tolker/kandidater:

 • Sparer du tid ved å publisere annonser direkte fra systemet til Finn, egne hjemmesider eller andre.
 • Søkere kommer rett inn i systemet – kompetanseprofilen til tolken er allerede registrert.
CRM er der alle tråder samles. Her har en oversikt over alt

 • Full oversikt over alle kunder, leverandører, kontaktpersoner, kandidater, fakturaer og prosjekter.
 • Svært enkel arkivering av epost inn til CRM – om ønskelig automatisk
 • Ubegrenset mulighet for kategorisering/attributtering
 • Masseutsending til dynamiske eller statiske utvalg
 • Avansert påmeldingsmodul
Epost – Tiden der alle medarbeidere sitter med hver sin innboks full av viktig informasjon er forbi. Webofficeone har en helintegrert epostmodul. Det innebærer at du kan legge epost der den hører hjemme, knyttet til det den omhandler, f.eks et prosjekt eller oppdrag.

 • Arkiver epost med ett klikk til kontaktpersoner, kandidater, salgsprospekter, bedrifter, prosjekter og oppdrag
 • Epost blir effektivt delt til alle medarbeidere med tilgang.
 • Ubegrenset mulighet for kategorisering/attributtering
Kalender – en integrert del av systemet. Hvis du tror kalender bare er kalender må du se på denne. Som en integrert del av Webofficeone får du her full oversikt over egne og kollegers hendelser og planer. Hendelser er også linket opp til det de omhandler(epost, oppdrag, prosjekt, salg, etc)

 • Del hendelser med kolleger og kunder
 • Påminnelser til deg selv, kolleger eller kunder på SMS
 • Gjør føring av fakturerbare timer direkte i kalenderen.
Faktura – har alt du har bruk for og litt til. Faktura som en integrert del av systemet er spesielt verdifult om du benytter salgsmodul, oppdragsmodul eller annet som gir grunnlag for fakturering. Da opplever du at fakturaen ligger klar med ett klikk etter at oppgaven er utført. Fakturahistorikk ligger automatisk på kundekort, prosjektkort og i oppdragsmodul.

 • Integrert med salg, timeregistrering, oppdrag, prosjekt, rekruttering.
 • Repeterende faktura(abonnement)
 • OCR/KID
 • Automatisk oppdatering av innbetaling (OCR/KID)
 • Dashboard – med grafer, mange rapporter
 • Purring, SMS påminnelser
 • Integrert med alle kjente økonomisystemer.

Dokumentarkiv – Gir deg tilgang til alle dokumenter, avtaler og andre viktige dokumenter knyttet til det de omhandler; kunde, kontakt, leverandør, prosjekt, salg eller oppdrag.

 • Ubegrenset antall dokumenter
 • Direkte redigering  (ikke – last ned, rediger, last opp)
 • Tilgangsrettigheter for brukere og grupper

Hvorfor velge Webofficeone

   • Først og fremst fordi det er en svært god løsning som vil gjøre deg og dine kolleger mer produktive, men også fordi:
   • Du slipper flytte data fra det ene programmet til det andre – Fullt integrert løsning med «alt på et bord».
   • Du slipper drift av servere, tenke på backup, etc – Webofficeone er en sky-tjeneste (SaaS) og blir driftet for deg.
   • Løsningen har «alt» – du får færre leverandører å forholde deg til.
   • Og, ikke minst fordi løsningen er rimelig og har en helt forutsigbar kostnad.

Hva sier kundene

Webofficeone er det eneste IT-verktøyet vi trenger i bedriften, der gjør vi alt fra annonse- og kandidat-håndtering, til kundeoppfølging og fakturering. Vi opplever Webofficeone som et uvurdelig verktøy for å holde oversikt over all korrespondanse med både kunder og kandidater.
Linda Brusletto, Pro-Search
Webofficeone gir oss god oversikt over vår virksomhet og vi fikk meget gode tilbakemeldinger på systemet ved siste ISO revisjon. Vi opplever også leverandøren som løsningsorienterte og åpne for innspill
Arild Tjensvold, Hytech
Share